สิ่งที่เราเสนอให้กับผู้สนับสนุนของเรา

ที่หลงรักระบบนิเวศน์ ..

ค้นหาผู้ผลิต คุณภาพสูงผงอลูมิเนียม .

และไม ว า ค ณภาพส งผงอล ม เน ยม จะเป น เคร องประด บ, ประต และหน าต าง หร อ ความร อนจม ม ซ พพลายเออร 2090 ค ณภาพส งผงอล ม เน ยม เจ า โดยหล กแล วอย ในเอเช ย ประเทศ ...

รับราคา

ฉนวนกันความร้อนภายนอกอลูมิเนียมแผง Panels .

ฉนวนกันความร้อนภายนอกอล ม เน ยมแผง Panels อาคารพาณ ชย Cladding จากประเทศจ น ผ ผล ต. โทร: ขอใบเสนอราคา ... ผ จ ดจำหน ายบานเกล ดอล ม เน ยมใน ...

รับราคา

โรงงานแม่พิมพ์การบีบอัดจีน BMC และผู้ผลิต - .

Odinแม พ มพ, หน งในช นน าของประเทศจ นbmcผ ผล ตแม พ มพ อ ด, ม ประสบการณ กว างและความเช ยวชาญในการผล ตของแม พ มพ ต างๆของ ย นด ต อนร บท จะซ อท ม ค ณภาพส งและทนทาน ...

รับราคา

เครื่องเคลือบผิวแบบอลูมิเนียมกลางแจ้ง, เครื่อง ...

ว สด : อล ม เน ยมอ ลลอย ขนาด: 100mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm การร กษาพ นผ ว: ผงเคล อบส PVDF, โนไดซ การเคล อบผ ว:

รับราคา

โรงงานราวอลูมิเนียม - ผลิตในประเทศจีน - อะลูมิเนียม .

การออกแบบ 2D และ 3D 1. น กออกแบบในแผนกออกแบบและพ ฒนา 2. CAD อ ตโนม ต, 3D, AI, SLD, PRT IGS, PDF, JPEG เป นต น ว ศวกรรมและเคร องม อ 1. 8 ช างในร านแม พ มพ 2.

รับราคา

โรงงานผลิตโปรไฟล์อลูมิเนียมบานเกล็ด - ทำในประเทศจีน

โปรไฟล อล ม เน ยม Louver ข อม ลพ นฐานผล ตภ ณฑ คำอธ บายผล ตภ ณฑ ผล ตภ ณฑ และการร กษาผ วของท ออล ม เน ยมท อเราเน น: Anodized, ไม เม ด, ผงเคล อบ, anodized ข ดและแปรง electrophoresis ผงเคล ...

รับราคา

แข็งและทนทานชั้นนำของอุตสาหกรรม อลูมิเนียม .

อล ม เน ยม ประต เหล กม วนไม ระแนงทำในประเทศจ น US$99.00-US$299.00 / ชุด

รับราคา

แผ่นอลูมิเนียมอะคูสติกอะคูสติกอะคูสติกเคลือบด้วย ...

ค ณภาพ แผงเพดานอล ม เน ยม ผ ผล ต & ผ ส งออก - ซ อ แผ นอล ม เน ยมอะค สต กอะค สต กอะค สต กเคล อบด วย PVDF / PET Coating จากประเทศจ น ผ ผล ต.

รับราคา

จีนใส่ซัพพลายเออร์และโรงงานแม่พิมพ์ - .

ต ดต อตอนน การออกแบบแม พ มพ ผล ตภ ณฑ พลาสต กและการฉ ดข นร ปแม พ มพ ABIS ก อต งข นในป 1996 ต งอย ในเซ นเจ นประเทศจ นประสบการณ กว า 23 ป ในอ ตสาหกรรมแม พ มพ ร บรองด ...

รับราคา

ค้นหาผู้ผลิต อลูมิเนียมผงผู้ผลิต ที่มีคุณภาพ .

อลูมิเนียมผงผู้ผลิตผ จำหน าย อล ม เน ยมผงผ ผล ต และส นค า อล ม เน ยมผงผ ผล ต ท ม ค ณภาพด วยราคาท ด ท ส ดใน Alibaba เมน เมน ...

รับราคา